Podizna platforma

Genie 3246

Tehnički podaci

  • Visina platforme10m
  • Radna visina12m
  • Visina stroja2,39
  • Širina stroja1,17m
  • Težina stroja 2.600kg
  • Dužina stroja2,41m
  • Pogon Baterije